XBOX SERIES X/S OPEN TOURNAMENT SEASON 1

Xbox Series X/S Open Tournament Season 1

Round 1 Round 2 Round 3 FINAL 4 CHAMPIONSHIP
     
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Round 1 Round 2 Round 3 FINAL 4 CHAMPIONSHIP FINAL 4 Round 3 Round 2 Round 1
         
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
     
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  

Xbox Series X/S Open Tournament Season 1

Round 1 Round 2 Round 3 FINAL 4 CHAMPIONSHIP
     
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Round 1 Round 2 Round 3 FINAL 4 CHAMPIONSHIP FINAL 4 Round 3 Round 2 Round 1